Dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Một số hình ảnh tủ về 2 gói thầu thuộc quận Đống Đa, Hà Nội:

+ Gói thầu 18: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

+ Gói thầu 16: Thi công xây dựng phần móng, tầng hầm, thân thô, hoàn thiện, hệ thống cảnh quan ngoài nhà, điện, nước, điện nhẹ, chống sét, PCCC (trừ phần vách kính)

Dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội